• 70276908
  • tuvshuu10280731@gmail.com.com
Угтахын ерөөлтэй угтаалцайдам сум

Угтаалцайдам сум нь 1924 онд байгуулагдсан, хуучнаар Түшээт хан аймгийн Халиугчин Боролзой хошуу.

Талын-уул, Асгат, Хар чулуут гэсэн 3 багтай. 

Төв аймгийн баруун хойд хэсэгт:

  • Улаанбаатар хотоос 147 км,
  • Аймгийн төвөөс 192 км зайд байрладаг.

Төв аймгийн Баянхангай, Цээл, Заамар, Лүн, Жаргалант, Баянцогт сумтай хиллэдэг.

Газарзүйн онцлог. Далайн түвшнээс дээш 1160 м өргөгдсөн.

       Уртраг 1050, 25’

       Өргөрөг 480, 16’ –нд оршдог.

Газрын гадаргын өндөр харилцан адилгүйгээс 900-1700 м байдаг. Эх газрын эрс тэс уур амьсгалтай. Баруун болон өмнөд хэсгээр тэгшивтэр гадаргатай уул нурууг тусгаарласан. Тээл, Цээл, Ятуутын хөндий оршино.

Хамгийн том гол нь Халиугчин 7 км урсдаг Өвөр асгат, Ар-Асгат, Долоон тэмээт, Сондуул, Зүлэгт, Номт, Сэвсүүл зэрэг булаг шандтай.

Цаг уурын нөхцөл.Хуурайдуу сэрүүн  зунтай,  хахир өвөлтэй. Жилд дундажаар 381 мм хур тунадас ордог. 1 дүгээр сарын дундаж температур -23,4 0С,  Жилийн дундаж салхины хурд 18 м/с,  Жилийн дундаж тундасны нийлбэр 504,8 мм.

Газар нутаг. Нийт газар нутгийн хэмжээ 154789 га.

2022-04-09 13:45:04