• 70276908
  • tuvshuu10280731@gmail.com.com
Нохой устгалын ажлыг зохион байгууллаа

Золбин нохой устгалын ажлыг шат дараалалтай авч хавар 53 нохой устгасан. Сумын төв дээр 41 нохой, Талын уул баг дээр 9 нохой, Хар чулуут баг дээр 3 нохой устгасан байна. Намар 87 нохой устгасан байна. Нийт 140 нохой бүгд сумын төв дээр устгасан байна.

2022-11-21 10:08:43