• 70276908
  • tuvshuu10280731@gmail.com.com
Орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газрыг хашаажууллаа

Орон нутгийн тусгай хамгаалалтанд байдаг Даравгайн нуураа тойруулан 1,5 метр зайтай 2,5 км бетонон шонг суурилуулж авто машинаар зөвшөөрөлгүй хужир тээвэрлэж хулгайлахаас урьдчилан сэргийлж ердийн хөсөгтэй иргэд малчид болон мал ороход саадгүйгээр хийж гүйцэтгэлээ.

2022-11-21 11:59:36